top of page

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

Інтелектуальна параметризація об’єктів

Об'єкти в BIM-моделі мають інтелектуальні параметри, що дозволяють автоматизувати різні обчислення, аналіз та взаємодію з іншими об'єктами

Автоматичне отримання креслень

BIM автоматично генерує креслення та документацію на основі інформації, зібраної в цифровій моделі. Це спрощує та прискорює процес створення робочих документів

Тривимірне моделювання

ВIM використовує тривимірні моделі для представлення будівлі чи об'єкта, що дозволяє отримати більш повне уявлення про його форму, розташування та функціональні аспекти

Розподіл процесу проектування за  етапами

Проект проектування розподіляється за різними етапами, що дозволяє ефективно керувати процесом та змінювати інформацію відповідно до потреб проекту

Відповідні об’єктові бази даних

BIM базується на цифрових базах даних, які містять інформацію про кожен об'єкт. Це забезпечує єдиний джерело правдивої інформації для всіх учасників проекту

На даному етапі розвитку галузі проектування актуальним і  гострим постає питання впровадження в організації технології роботи за принципом ВІМ. Переваги BIM відображають ключові аспекти та можливості цього інструменту в сучасному будівельному процесі ​ Будівельний сектор поступово заглиблюється у новітні цифрові  технології. Завдяки комп’ютерному дизайну та віртуальній реальності на  світ з’являються будівлі, які, здавалося б, побудувати неможливо. Заслуговують на увагу ключові тенденції та перспективи розвитку в галузі будівельної індустрії, особливо в контексті використання технологій BIM та віртуальної реальності (VR). ​ За принципами BIM будівельний об’єкт проектується як єдина цілісна система, і будь-яка зміна в одному параметрі автоматично впливає на інші параметри та об’єкти. Це дозволяє паралельно працювати з різними аспектами проекту для архітекторів, конструкторів, інженерів та інших фахівців, залучених до проекту. Саме тому BIM-технології стають ключовим інструментом у будівельній галузі, надаючи можливість працювати віддалено та ефективно.

ВІМ та інновації

Що таке BIM?

Швидкість та ефективність проектування

Використання BIM значно спрощує та прискорює процес проектування, особливо для стандартних та регулярних об'єктів. Це дозволяє зекономити час та ресурси.

Уникнення конфліктів

BIM дозволяє виявляти конфлікти між різними системами та підсистемами будівлі на етапі проектування, що робить можливим уникнення проблем та неузгодженостей під час будівництва.

Покращена прогностичність

Детальне моделювання дозволяє покращити точність прогнозу техніко-економічних показників та зменшити операційні витрати, забезпечуючи кращий управлінський контроль

Взаємозв’язки та функціональність

BIM допомагає виявляти та аналізувати взаємозв’язки між різними елементами будівлі та їх функціональністю, що полегшує прийняття рішень на ранніх етапах

Гнучкість та компактність

Моделювання будівель в середовищі BIM дозволяє з легкістю змінювати та адаптувати форму та функції систем, що спрощує розробку більш складних та інноваційних дизайнів

Дослідження та оптимізація

BIM надає можливість вивчення та оптимізації експлуатаційних параметрів будівлі, сприяючи створенню більш ефективних та енергоефективних рішень.

Інвестиції та інновації

Запровадження інновацій на підприємстві — це багатогранний процес, який вимагає чітко визначеного організаційного механізму для забезпечення успіху.

фото
bottom of page