top of page

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

фото

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

фото

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

фото

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

фото

Модульні будинки

У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

фото

Об'єкти в BIM-моделі мають інтелектуальні параметри, що дозволяють автоматизувати різні обчислення, аналіз та взаємодію з іншими об'єктами

Інтелектуальна параметризація об’єктів

BIM автоматично генерує креслення та документацію на основі інформації, зібраної в цифровій моделі. Це спрощує та прискорює процес створення робочих документів

Автоматичне отримання креслень

ВIM використовує тривимірні моделі для представлення будівлі чи об'єкта, що дозволяє отримати більш повне уявлення про його форму, розташування та функціональні аспекти

Тривимірне моделювання

Проект проектування розподіляється за різними етапами, що дозволяє ефективно керувати процесом та змінювати інформацію відповідно до потреб проекту

Розподіл процесу проектування за  етапами

BIM базується на цифрових базах даних, які містять інформацію про кожен об'єкт. Це забезпечує єдиний джерело правдивої інформації для всіх учасників проекту

Відповідні об’єктові бази даних

Ключові підходи BIM в проектуванні та будівництві:

На даному етапі розвитку галузі проектування актуальним і  гострим постає питання впровадження в організації технології роботи за принципом ВІМ.

Переваги BIM відображають ключові аспекти та можливості цього інструменту в сучасному будівельному процесі

Будівельний сектор поступово заглиблюється у новітні цифрові  технології. Завдяки комп’ютерному дизайну та віртуальній реальності на  світ з’являються будівлі, які, здавалося б, побудувати неможливо. Заслуговують на увагу ключові тенденції та перспективи розвитку в галузі будівельної індустрії, особливо в контексті використання технологій BIM та віртуальної реальності (VR).

За принципами BIM будівельний об’єкт проектується як єдина цілісна система, і будь-яка зміна в одному параметрі автоматично впливає на інші параметри та об’єкти. Це дозволяє паралельно працювати з різними аспектами проекту для архітекторів, конструкторів, інженерів та інших фахівців, залучених до проекту.

 

Саме тому BIM-технології стають ключовим інструментом у будівельній галузі, надаючи можливість працювати віддалено та ефективно.

Переваги ВІМ

ВІМ ТА ІННОВАЦІЇ

Швидкість та ефективність проектування

Використання BIM значно спрощує та прискорює процес проектування, особливо для стандартних та регулярних об'єктів. Це дозволяє зекономити час та ресурси.

Уникнення конфліктів

BIM дозволяє виявляти конфлікти між різними системами та підсистемами будівлі на етапі проектування, що робить можливим уникнення проблем та неузгодженостей під час будівництва.

Покращена прогностичність

Детальне моделювання дозволяє покращити точність прогнозу техніко-економічних показників та зменшити операційні витрати, забезпечуючи кращий управлінський контроль

Взаємозв’язки та функціональність

BIM допомагає виявляти та аналізувати взаємозв’язки між різними елементами будівлі та їх функціональністю, що полегшує прийняття рішень на ранніх етапах

Дослідження та оптимізація

BIM надає можливість вивчення та оптимізації експлуатаційних параметрів будівлі, сприяючи створенню більш ефективних та енергоефективних рішень.

Гнучкість та компактність

Моделювання будівель в середовищі BIM дозволяє з легкістю змінювати та адаптувати форму та функції систем, що спрощує розробку більш складних та інноваційних дизайнів

фото

Інвестиції та інновації

Запровадження інновацій на підприємстві — це багатогранний процес, який вимагає чітко визначеного організаційного механізму для забезпечення успіху.

​Цей механізм має включати кілька етапів, починаючи з визначення ключових сфер, де інновації можуть мати найбільш значний вплив на бізнес. Це може включати проведення ринкових досліджень, аналіз галузевих тенденцій і нових технологій, а також оцінку поточних сильних і слабких сторін компанії для визначення областей для вдосконалення. Після визначення цих сфер наступним кроком є виділення необхідних ресурсів і фінансування для підтримки інноваційних ініціатив. Це може включати створення спеціалізованих команд або відділів, зосереджених на інноваціях, інвестування в дослідження та розробки або партнерство із зовнішніми організаціями чи стартапами для впровадження нових перспектив і досвіду. У будівельній галузі інновацією майбутнього може стати впровадження BIM-технологій, що у світі відбувається зростаючими темпами, причому нерідко – за державної підтримки. Щодо застосування BIM в галузі проектування сталевих конструкцій, це дійсно одна з сфер, де BIM може мати значний вплив, особливо у сталевому будівництві з інтегрованим ланцюжком проектування, виробництва та монтажу. Використання BIM дозволяє уникнути традиційного поділу на КМ та КМД і створити повні інформаційні моделі будівель, сприяючи більшій ефективності і зниженню ризиків.

ВІМ та інновації

Ефективне використання ресурсів при проектуванні та будівництві

Використання ВІМ дозволяє оптимізувати проектні рішення та планування, ефективно використовувати матеріали та робочу силу, а також мінімізувати витрати на будівельні роботи

Підвищення ефективності будівництва та скорочення термінів

ВІМ дозволяє виробляти паралельну роботу різних фахівців та забезпечує їхню взаємодію в одному цифровому середовищі. Це сприяє прискоренню процесу проектування та будівництва, а також зменшенню кількості помилок та невідповідностей в проекті

Оптимізація енергоефективності та експлуатаційних витрат

ВІМ може використовуватися для прогнозування енергоефективності будівлі та оптимізації її експлуатаційних характеристик. Це дозволяє зменшити витрати на енергопостачання та обслуговування протягом тривалого періоду експлуатації

Залучення інвестицій та фінансова ефективність

Доведено, що BIM дозволяє об'єднати різноманітні дані про будівництво, такі як графіка, геометрія, терміни, вартість, технічні характеристики тощо, в одній цифровій моделі

Моніторинг та управління будівлею в реальному часі

ВІМ дозволяє вести моніторинг стану будівлі та виявляти будь-які аномалії у реальному часі. Це дозволяє оперативно реагувати на можливі проблеми та підвищує загальну безпеку та довговічність будівлі

Врахування потреб та зручностей для мешканців

ВІМ-технології дозволяють урахувати потреби та побажання майбутніх мешканців гуртожитку. Вирішення питань планування, ергономіки та інших факторів може позитивно вплинути на комфорт та задоволеність мешканців

bottom of page