top of page

Підприємство ТОВ «Феррострой» активно впроваджує ці технології в робочий процес та співпрацює з партнерами спрямованих на вдосконалення будівельної галузі в Україні. BIM-технології стають важливим інструментом у відновленні країни та розробці проектів. У період військової агресії РФ на території України підприємство ТОВ «Феррострой» активно залучається до розробки проектів модульних будинків для переселенців. Пропонуємо з цією метою активізувати використання BIM-технологій.

 

Як зазначалося раніше, BIM-технології – це концепція інформаційного моделювання будівлі, яка дозволяє збирати та обробляти всю необхідну інформацію про будівлю на різних етапах її життєвого циклу. За принципами BIM будівельний об’єкт проектується як єдина цілісна система, і будь-яка зміна в одному параметрі автоматично впливає на інші параметри та об’єкти. Це дозволяє паралельно працювати з різними аспектами проекту для архітекторів, конструкторів, інженерів та інших фахівців, залучених до проекту. Саме тому BIM-технології стають ключовим інструментом у будівельній галузі, надаючи можливість працювати віддалено та ефективно.

Пропонуємо з метою створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб забезпечити 116 ліжко-місць для проживання внутрішньо переміщених осіб та стартові умови для їхнього становлення та адаптації, активно використовуючи ВІМ-технології. Коротка характеристика об'єкта будівництва та його склад: призначення будівлі - гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб (цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Функціональне призначення: Ж-3 (багатоквартирна житлова забудова (зона багатоквартирної житлової забудови); кількість поверхів – 3; габаритні розміри будівлі 36 м х 20,3 м; підвальне приміщення - споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів.

Конструкція будівлі має неповний каркас з несучими зовнішніми стінами та поздовжніми залізобетонними рамами з жорсткими вузлами також сходова клітка. Жорсткість будівлі в поперечному напрямку забезпечується залізобетонними плитами перекриття, розвареними на ригелі, а в поздовжньому напрямку жорсткість каркасу забезпечується жорсткими вузлами спирання колон на фундаменти та жорсткими вузлами примикання ригелів до колон в поздовжньому напрямі будівлі. Коротка характеристика майданчику будівництва: земельна ділянка площею 0.6 га для будівництва гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб; цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Тут важливо зауважити, що ВІМ-технології дозволяють створювати детальні 3D-моделі будівлі, що полегшує аналіз та визначення оптимальних рішень щодо використання ресурсів.

Таким чином, за рахунок 3D технологій можемо змоделювати, що території будівництва розташоване частково зруйновані будівлі та споруди з залізобетону та цегли. Ділянка має зелені насадження у вигляді дерев та порослі. Зона будівництва розчищається перед початком робіт. Проектування виконується з урахуванням існуючої фактичної ситуації на місцевості. Прилегла територія об’єкту має сформовану забудову і транспорно-дорожню мережу. Відмітки вертикального планування прилеглої території обрані в ув'язці з прилеглою територією, у відповідності до існуючого благоустрою для забезпечення відведення дощових вод.

Відведення дощових вод запроектоване за допомогою повздовжнього ухилу дорожніх покриттів з послідуючим скидом у водоприймальну ємність. Конструкція дорожнього покриття прийнята відповідно до завдання на проєктування та у відповідності до стандартизації нежорсткого типу з гарячого асфальтобетону. Отже, використання ВІМ-технологій в побудові гуртожитку для переселенців може забезпечити ефективне використання ресурсів, підвищення ефективності будівництва та експлуатації, а також забезпечити комфорт та безпеку мешканців. Також на практичних прикладах продемонстровано як BIM дозволяє проводити різноманітні аналізи та симуляції щодо різних аспектів будівельного процесу, таких як енергоефективність, конструктивна стійкість, пожежна безпека; дозволяє виявляти проблеми та ризики на ранніх етапах проектування, що дозволяє вдосконалювати дизайн та зменшувати витрати на подальших етапах будівництва.

Більш того, BIM може використовуватися для управління всім життєвим циклом будівельного об'єкта, включаючи етапи експлуатації та обслуговування та дозволяє впроваджувати стандартизовані підходи до проектування та будівництва, що може покращити якість та ефективність проектів. Таким чином, BIM-технології являють собою ефективний та інноваційний підхід до проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд. Їхнє застосування дає змогу істотно поліпшити якість і точність проектування, а також скоротити витрати і час на проектування і будівництво. Вони також забезпечують ефективну координацію роботи між учасниками проекту і підвищують безпеку об'єктів.

Модульні будівлі

bottom of page