top of page

Прес-фільтрація

Прес-фільтрація – апарат для зневоднення фільтрування тонкозернистих пульп з незначним вмістом твердих частинок (наприклад флотаційних відходів збагачення вугілля) 

 

Мета:
Завдяки комплексу прес-фільтрації можливе підвищення обсягів виробництва окатків призводить до необхідності залучати до виробництва дедалі більше важкозбагачуваних руд. Підвищення частки важкозбагачуваної руди призводить до підвищення тонини помолу руди, питомої поверхні що, у свою чергу, призводить до неможливості зневоднення концентрату методом вакуумної фільтрації. 

 

Для утримання вологи концентрату при збільшенні обсягів виробництва, пропонується застосовувати для зневоднення концентрату пресфільтри у комплекті з насосами живлення; компресори для забезпечення пресфільтрів стисненим повітрям та змішувачі для якісного змішування концентрату з шихтовими додатками.

bottom of page